» Filmy instruktażowe 
» Płyta DVD - skręt w lewo ... 
» Szkoła Nauki Jazdy - wybór 
» Szkolenie kat. B 
» Zadania egzaminacyjne - plac 
» Zadania egzaminacyjne - miasto 
» Regulamin OSK Havranek 
» Nauka jazdy w Warszawie - Teoria 
- Pierwszeństwo łamane

 
Szkolenie kat. B
Szkoła nauki jazdy Warszawa - Bemowo, Odlewnicza, Radarowa

Szkolenie kat. B może rozpocząć osoba, która posiada:


  • wymagany przepisami ustawy wiek - najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia - za zgodą rodziców lub opiekuna.

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem


 Szkolenie podstawowe składa się z części teoretycznej i praktycznej:


  • kat. B - 30 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych i 30 godz. zegarowych zajęć praktycznych


Po ukończonym szkoleniu podstawowym kierownik ośrodka szkolenia kierowców wyddaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia osobom, które:

1. uczestniczyły w minimum 80% przewidzianych w programie zajęć teoretycznych


2. uczestniczyły we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach praktycznych przeprowadzanych:  • na placu manewrowym

  • w ruchu miejskim

  • w ruchu poza obszarem zabudowanym


3. uczestniczyły we wszystkich zajęciach udzielania pierwszej pomocy przeprowadzanych w formie wykładów i zajęć praktycznych


3. uzyskały pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego
licznik odwiedzin - 29324306        Szkoła Nauki Jazdy - Havranek | mapa strony | © 2005-2020
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS
|jazdy doszkalające warszawa