» Filmy instruktażowe 
» Płyta DVD - skręt w lewo ... 
» Szkoła Nauki Jazdy - wybór 
» Szkolenie kat. B 
» Zadania egzaminacyjne - plac 
» Zadania egzaminacyjne - miasto 
» Regulamin OSK Havranek 
» Nauka jazdy w Warszawie - Teoria 
- Pierwszeństwo łamane

 
Zadania egzaminacyjne - miasto

Parkowanie prostopadłe lub parkowanie skośne:






  • wjazd przodem wyjazd tyłem



  • możliwa jedna korekta toru jazdy



  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator




warunki zaliczenia parkowania prostopadłego lub parkowania skośnego:




 • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczeni samochodu z obu stron



 • samochód musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego




   • samochód nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego



   • samochód podczas parkowania nie może najechać na krawężnik ani w niego udeżyć






 • należy sprawdzić możliwość opuszczenia samochodu



 • wjazd i wyjazd zasygnalizowany kierunkowskazem



Film:


Parkowanie prostopadłe przodem - po prawej stronie



Film:


Parkowanie prostopadłe przodem - po lewej stronie



parkowanie skośne


lub


Parkowanie równoległe:





  • odbywa się pomiędzy dwoma samochodami: wjazd tyłem - wyjazd przodem



  • odległość pomiędzy samochodami powinna stanowić 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego



  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator



  • możliwa jedna korekta toru jazdy




warunki zaliczenia parkowania równoległego:




 • po zaparkowaniu samochód nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego



 • jeżeli parkowanie odbywa się równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania parkowania samochód nie może najechać na krawężnik



 • wjazd i wyjazd zasygnalizowany kierunkowskazem



 


parkowanie równoległe


Zawracanie z użyciem biegu wstecznego:





  • odbywa się na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej



  • możliwość wykorzystania infrastruktury drogowej ( zatoczki, bramy, wjazdu, podjazdu ... )



  • musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego



  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator





 Film:


zawracanie z użyciem biegu wstecznego tzw na trzy



 Film:


zawracanie z użyciem biegu wstecznego i wykorzystaniem infrastruktury


 


Hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu:





  • hamowanie wykonywane od prędkości co najmniej 50 km/h



  • może być wykonane na placu manewrowym ośrodka egzaminowania



  • po zatrzymaniu przed ruszeniem upewnienie się o możliwości włączenia się do ruchu




Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:





  • może być wykonane na placu manewrowym ośrodka egzaminowania



  • nie jest obowiązkowe dla prawa jazdy kat. B



  • dla kat. B prawa jazdy nie jest ustalona prędkość od której należy rozpocząć hamowanie




Pozostałe zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym:





  • wjazd na drogę z obiektu przydrożnego - np. z ośrodka egzaminowania



  • jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi (...)



  • jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi (...)






  • przejazd przez skrzyżowania równorzędne: trzy- i cztero wlotowe



  • przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną



  • przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu: ustąp pierwszeństwa, stop, droga z pierwszeństwem (...)



  • przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy



  • przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe: wjazd i zjazd*



  • przejazd przez przejścia dla pieszych



  • przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*



  • przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego



  • przejazd przez tunel*



  • wykonanie manewru wyprzedzania



  • wykonanie manewru omijania



  • wykonanie manewru wymijania



  • wykonanie manewru zmiany pasa ruchu



  • wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo



  • wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu




* dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania


** dotyczt miast z komunikacją tramwajową 


 



licznik odwiedzin - 28182800        Szkoła Nauki Jazdy - Havranek | mapa strony | © 2005-2020
Utworzono w systemie darmowe strony www EntroCMS
|jazdy doszkalające warszawa